Pytania i odpowiedzi

Projekt można zamówić wypełniając odpowiedni formularz na naszej stronie internetowej.

Czas realizacji zamówienia to max 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia.

Kompletną dokumentację wysyłamy w czterech egzemplarzach pocztą kurierską lub priorytetową za pobraniem. Płatności można również dokonać przelewem na konto z dopiskiem: "Zapłata za projekt ..........". Dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej w zakładce "kontakt".

Teczka jest wygodną usługą, która pozwala na gromadzenie i podgląd wybranych projektów bez potrzebny ich wyszukiwania. wielokrotny powrót do wybranych materiałów bez ponownego ich wyszukiwania.
Jeśli jakiś z projektów państwa zainteresował wystarczy dodać go do teczki i w każdej chwili do niego wrócić. Teczka umożliwia przechowywanie na państwa koncie projektów, które uważacie za ważne i ciekawe. Posiadając prywatne archiwum, w każdej chwili możesz sięgnąć po interesujące Cię materiały. Dodatkowo teczka umożliwia porównywanie projektów pod kontem ich parametrów i funkcjonalności.


Każdy projekt domu mieszkalnego składa się z następujących części:
 • architektonicznej,
 • konstrukcyjnej,
 • instalacji elektrycznej i odgromowej,
 • instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania.
   
Ponadto, do każdego zakupionego projektu firmy KB bezpłatnie dołączamy projekt szamba oraz projekty czterech typów ogrodzeń.

Każdy projekt budynku gospodarczego i garażu składa się z następujących części:
 • architektonicznej
 • konstrukcyjnej,
 • instalacji elektrycznej i odgromowej,

Każdy projekt budynku komercyjnego składa się z następujących części:
 • architektonicznej
 • konstrukcyjnej,
 • instalacji elektrycznej i odgromowej,
 • instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania,

Ponadto, do każdego zakupionego projektu firmy KB bezpłatnie dołączamy projekt szamba oraz projekty czterech typów ogrodzeń.

Całość dokumentacji jest opracowana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Komplet dokumentacji składa się z 4 egzemplarzy projektu.

Projekt wysyłany jest w ciągu 2 dni od daty otrzymania wpłaty. Dostarczenie projektu przez pocztę do odbiorcy trwa ok. 1 tydzień.

Zamówienia realizujemy w trybie:
 • online przez serwis allpay.eu
 • za zaliczeniem pocztowym płatność przy odbiorze
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy płatność przy odbiorze

Przybliżone koszty budowy prezentujemy w zestawieniu.
Koszt można wyliczyć samodzielnie wstawiając do zestawienia materiałów danego projektu aktualne ceny jednostkowe a cenę robocizny uzyskać składając zapytanie do kilku firm budowlanych.

W projekcie można wprowadzić wszelkie zmiany i adaptacje. Do każdego projektu dołączamy upoważnienie do ich dokonania. Zmiany powinny zostać wprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nasza firma wykonuje zmiany i adaptacje (przystosowania do istniejących warunków) projektów, aby były one zgodne z oczekiwaniami inwestora.


Wszystkie sprzedawane przez nas projekty są dostępne w jednej wersji pokazanej na stronie. Większość projektów jest dostępna w lustrzanym odbiciu budynku w takiej samej cenie. Każdą zmianę w projekcie należy wprowadzić w ramach adaptacji.Od nas otrzymają Państwo pisemną zgodę na wszelkie zmiany.

Minimalną szerokość działki liczy się następująco: do krótszego boku dodaje się:
- 4 metry w przypadku elewacji z otworami okiennymi lub drzwiowymi,
- 3 metry w przypadku elewacji bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Reasumując: jest to szerokość budynku plus 7 lub 8 metrów.
Uwaga: szerokość budynku należy powiększyć o występujące okapy i gzymsy, jeżeli wystają poza krawędź budynku więcej niż 0,8 m, a także części budynku jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy, jeżeli wystają poza krawędź budynku więcej niż 1,3 m.

Powierzchnia użytkowa: jest to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku. Na kartach katalogów oraz na stronie internetowej podawana powierzchnia użytkowa jest sumą powierzchni wszystkich pomieszczeń. Powierzchnia poddasza liczona jest: dla wysokości > 220 cm w 100 %, dla wysokości 140-220 cm w 50 %, dla wysokości < 140 cm powierzchnię nie zalicza się do użytkowej.
Powierzchnia zabudowy: jest to powierzchnia rzutu poziomego budynku mierzona po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej.
Do powierzchni zabudowanej zalicza się również prześwity, przejścia oraz rampy, studzienki, wjazdy do garaży itp. elementy budynku mające oparcie na ziemi.
Kubatura: jest to objętość budynku (powierzchnia całkowita, liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych x wysokość kondygnacji).

Projekt budowlany jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy (WZ).
Projekt budowlany powinien zawierać:
- projekt architektoniczno-budowlany, /do kupienia w naszej firmie jako tzw. projekt gotowy/
- projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej,
- oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
- w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Rozwiązania w nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Muszą być zgodne z warunkami pozwolenia na budowę.
Zakres opracowań zależy od rodzaju oraz złożoności przedsięwzięcia i może obejmować:
- projekty techniczne technologii, architektury, konstrukcji, dróg oraz sieci i instalacji sanitarnych, grzewczo-energetycznych, technologicznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
- kosztorys inwestorski,
- założenia realizacji obejmujące problematykę organizacji wykonawstwa. Zawierają one m.in.: projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i związane z nimi wymogi sprzętowe, założenia organizacji i planowania robót (harmonogramy) itp.
Projekt wykonawczy sporządza się w przypadku dużych lub nietypowych inwestycji. Nie ma potrzeby jego opracowania dla typowej budowy domu jednorodzinnego. Nie jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę, więc można pominąć jego opracowanie.

Projekt gotowy jest to architektoniczno-budowlany projekt, którego dokumentacja jest wielokrotnie powielana i rozpowszechniana. Może stanowić jedną z 4 części projektu budowlanego. Konieczna jest jego adaptacja do istniejących warunków.

Projekt indywidualny jest to opracowanie umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Na jego opracowanie należy zdecydować się w przypadku, gdy nie udało nam się znaleźć gotowego projektu katalogowego, który spełniałby warunki zabudowy dla naszej działki. Jeżeli mamy działkę tzw. trudną - o nietypowym kształcie, ze spadkami, mocno zadrzewioną - to zamówienie indywidualnego projektu może okazać się koniecznością.
Wykonanie projektu zlecamy architektowi, z którym współpracujemy na wszystkich etapach jego pracy.

Prosimy o kontakt telefoniczny, w oferujemy swoim klientom pomoc w pozyskaniu rzetelnego wykonawcy robót budowlanych. Współpracując z profesjonalnymi firmami budowlanymi zweryfikowaliśmy ich wiarygodność pod względem doświadczenia zawodowego oraz jakości i terminowości wykonania zrealizowanych inwestycji.

Nie mamy prawa do publikacji informacji kto, gdzie i kiedy wybudował dom według naszego projektu, gdyż zabrania tego Ustawa o ochronie danych osobowych.