Orientacyjne koszty budowy

Dzięki prezentowanemu poniżej kosztorysowi można dość dokładnie zorientować się w koszcie realizacji projektu, ponieważ podane ceny są w pełni realne. Zestawienie zawiera obmiary najważniejszych elementów budynku wraz z ceną netto materiałów potrzebnych do wybudowania budynku do

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zakupem kosztorysu szczegółowego, oferujemy dwa rodzaje kalkulacji:

  • kosztorys podstawowy, który zawiera zestawienie obmiarów materiałów budowlanych oraz zestawienie robót i sprzętu potrzebnych do realizacji budynku do stanu surowego otwartego;
  • kosztorys rozszerzony, zawierający rozbudowane zestawienia wszystkich działów kosztorysowych z wyszczególnieniem nakładów, przedmiarem robót, kosztów jednostkowych, robocizny, materiałów oraz sprzętu wraz z podsumowaniem po każdym etapie kosztorysowym; wraz z kosztorysem rozszerzonym oferujemy konsultację doradcy regionalnego firmy MULTI.


Opis robótJ.m.Ilość
Stan "zero"

Usunięcie ziemii (humusu)346.82
Wykopy liniowe167.38
Ławy i stopy fundamentowe12.37
Ściany fundamentowe28.46
Podkłady podposadzkowe na gruncie193.67
Parter

Ściany nośne zewnętrzne145.19
Ściany nośne wewnętrzne62.19
Ściany działowe84.61
Stropy

Strop nad parterem184.46
Poddasze

Ściany nośne zewnętrzne18.53
Ściany nośne wewnętrzne17.84
Ściany działowe82.09
Kominy

Kominy spalinowem15.24
Kominy wentylacyjnem65.92
Dach

Konstrukcja dachu (więźba)16.77
Pokrycie dachu (dachówka)339.09
Orynnowaniem73.40
Rury spustowem18.70
Okna połacioweszt.7.00
Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 182 413zł do 209 775zł

Drukuj