Orientacyjne koszty budowy

Dzięki prezentowanemu poniżej kosztorysowi można dość dokładnie zorientować się w koszcie realizacji projektu, ponieważ podane ceny są w pełni realne. Zestawienie zawiera obmiary najważniejszych elementów budynku wraz z ceną netto materiałów potrzebnych do wybudowania budynku .

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zakupem kosztorysu szczegółowego, oferujemy dwa rodzaje kalkulacji:

  • kosztorys podstawowy, który zawiera zestawienie obmiarów materiałów budowlanych oraz zestawienie robót i sprzętu potrzebnych do realizacji budynku do stanu surowego otwartego;
  • kosztorys rozszerzony, zawierający rozbudowane zestawienia wszystkich działów kosztorysowych z wyszczególnieniem nakładów, przedmiarem robót, kosztów jednostkowych, robocizny, materiałów oraz sprzętu wraz z podsumowaniem po każdym etapie kosztorysowym; wraz z kosztorysem rozszerzonym oferujemy konsultację doradcy regionalnego firmy MULTI.


Opis robótJ.m.Ilość
Stan "zero"

Usunięcie ziemii (humusu)204.00
Wykopy liniowe103.00
Ławy i stopy fundamentowe8.00
Ściany fundamentowe19.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie94.00
Parter

Ściany nośne zewnętrzne100.00
Ściany nośne wewnętrzne34.00
Ściany działowe37.00
Stropy

Strop nad parterem88.00
Poddasze

Ściany nośne zewnętrzne4.00
Kominy

Kominy spalinowem13.00
Kominy wentylacyjnem26.00
Dach

Konstrukcja dachu (więźba)7.00
Pokrycie dachu (dachówka)206.00
Orynnowaniem52.00
Rury spustowem10.00
Okna połacioweszt.3.00
Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 100 390zł do 115 449zł

Drukuj