Proponowane materiały

Technologia drewniana :
- główną konstrukcję nośną stanowią stopy fundamentowe żelbetowe zbrojone konstrukcyjnie
- słupy drewniane
- dach dwuspadowy, oparty na więźbie o konstrukcji krokwiowo – jętkowej z dolnymi belkami wiązara
- pokrycie dachówka ceramiczna ( w trakcie adaptacji możliwość zmiany na blachodówkę)

Drukuj