Orientacyjne koszty budowy

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 151 JAŚMINCeny podane w niniejszym arkuszu kalkulacyjnym są ustalone według  średnich cen zawartych w informacji o cenach materiałów budowlanych SEKONCENBUD na IV kwartał 2006 r. Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji oraz kosztów robocizny.Lp Opis robót Jedn. Ilość Cena Cena Wartość
  Opis elementów budynku miary jedn. jednostk. jednostk.  
        elementu robocizny    1. Roboty ziemne          
1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 163,45 0,00 0,00 0,00
2 Wykopy fundamentowe m3 50,27 0,00 0,00 0,00
 Suma 0,00
  2. Fundamenty          
3 Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10) m3 4,37 151,76 0,00 663,19
4 Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 17,31 169,50 0,00 2934,05
5 Ściany fundamentowe i słupy fundamentowe 38x38cm, betonowe, beton B15 m3 29,71 169,50 0,00 5035,85
6 Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 54,68 26,19 0,00 1432,07
7 Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku) m2 26,21 21,25 0,00 556,96
8 Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki m3 21,36 14,34 0,00 306,30
9 Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki m3 8,53 151,76 0,00 1294,51
10 Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku) kg 972 2,27 0,00 2206,44
 Suma 14429,37
  3. Ściany nośne parteru          
11 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 44 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 104,19 125,46 0,00 13071,68
12 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 34x23, 34x21 cm m3 1,56 169,50 0,00 264,42
13 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 10 cm m2 4,58 13,23 0,00 60,59
14 Słupy żelbetowe, beton B15, przekrój f 38 cm razem z głowicami m3 0,64 169,50 0,00 108,48
15 Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 44 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 16,83 125,46 0,00 2111,49
16 Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 35,91 71,84 0,00 2579,77
17 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 6 24,94 0,00 149,64
 Suma 18346,08
  4. Kominy parteru          
18 Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5 m3 2,73 290,18 0,00 792,19
 Suma 792,19
  5. Strop nad parterem          
19 Strop gęstożebrowy "TERIVA I -bis", rozpiętości w świetle: 307; 320; 353; 408, 5 i 424, 5 cm m2 100,65 57,45 0,00 5782,34
20 Wieńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x31; 34x31, 44x31cm m3 7,26 169,50 0,00 1230,57
21 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 10 cm m2 15,66 13,23 0,00 207,18
22 Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x27; 25x37 i 34x31 cm m3 1,22 169,50 0,00 206,79
23 Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 2 cm m2 5,4 2,65 0,00 14,31
24 Schody płytowe, żelbetowe, beton B15, gr. 12 cm m2 5,6 48,82 0,00 273,39
 Suma 7714,59
  6. Ściany nośne poddasza          
25 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 44 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 23,74 125,46 0,00 2978,42
26 Wieńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 34x25 cm m3 3,13 169,50 0,00 530,54
27 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 10 cm m2 10,52 13,23 0,00 139,18
28 Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 34x25 cm m3 0,38 169,50 0,00 64,41
29 Docieplenie słupków kotw. styropianem FS15, gr. 10 cm m2 0,23 13,23 0,00 3,04
30 Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 38 cm kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 1 106,95 0,00 106,95
31 Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 25 cm kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 3,3 70,58 0,00 232,91
 Suma 4055,45
  7. Kominy poddasza          
32 Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5 m3 2,28 290,18 0,00 661,61
33 Komin z cegły klinkierowej kl. 15 na zaprawie kl. M5 ( nad dachem) m3 1,66 888,56 0,00 1475,01
34 Nakrywy betonowe kominów, beton B15 m3 0,23 169,50 0,00 38,99
 Suma 2175,61
  8. Więźba          
35 Drewno konstrukcyjne więźby kl. C30 m3 9,76 739,20 0,00 7214,59
36 Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu) m2 213,27 0,00 0,00 0,00
 Suma 7214,59
  9. Dach          
37 Krycie dachówką m2 213,27 35,28 0,00 7524,17
38 Folia wiatroizolacyjna m2 213,27 3,10 0,00 661,14
39 Rynny f 100 mb 43,75 24,13 0,00 1055,69
40 Rury spustowe f 70 mb 15,2 13,13 0,00 199,58
41 Wyłaz dachowy o wymiarach klapy min. 80x80 cm szt 1 337,25 0,00 337,25
42 Okna połaciowe o wymiarach ościeżnicy 78x140 cm szt 14 1002,07 0,00 14028,98
43 Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm m2 30,68 21,38 0,00 655,94
 Suma 24462,73
  10. Ściany działowe parteru          
44 Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 11, 5 P+W" kl. 10 na zaprawie kl. M2 m2 35,31 40,81 0,00 1441,00
45 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 2 24,94 0,00 49,88
 Suma 1490,88
  11. Podłoga na parterze          
46 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 107,68 21,25 0,00 2288,20
47 Wełna mineralna m2 108,52 15,63 0,00 1696,17
48 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 8 cm, zatarta na gładko m3 1,66 167,55 0,00 278,13
49 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko m3 5,71 167,55 0,00 956,71
 Suma 5219,21
  12. Ściany działowe poddasza          
50 Ścianka z bloczków z betonu komórkowego o ciężarze max 500kg/m3 na zaprawie klasy M2, gr. 12cm m2 30,71 21,71 0,00 666,71
51 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 3 24,94 0,00 74,82
 Suma 741,53
  13. Podłoga na poddaszu          
52 Styropian FS 20 gr. 3 cm m2 105,89 4,69 0,00 496,62
53 Wylewka betonowa, beton B10, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko m3 3,71 167,55 0,00 621,61
 Suma 1118,23
  14. Roboty wykończeniowe          
  Tynki          
54 Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny na ścianach m2 414,47 3,36 0,00 1392,62
55 Tynk cementowo-wapienny zewnętrzny na ścianach, słupach i elementach wejścia m2 163,31 3,36 0,00 548,72
56 Tynk cementowo-wapienny na sufitach m2 105,97 3,36 0,00 356,06
57 Tynk cienkowarstwowy na cokole m2 11,75 35,58 0,00 418,07
  Docieplenie ścian zewnętrznych          
58 Ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza styropianem FS 15, gr. 6 cm m2 1 26,19 0,00 26,19
  Sufit podwieszany + skosy poddasza          
59 Wełna mineralna "PAROC IL" gr. 12 cm m2 140,24 17,83 0,00 2500,48
60 Wełna mineralna "PAROC IL" gr. 5 cm m2 113,85 6,90 0,00 785,57
61 Płyta gipsowo-włóknowa "FERMACELL" gr. 1 cm, na ruszcie stalowym m2 116,21 33,08 0,00 3844,23
  Posadzki          
62 Posadzka z płytek ceramicznych m2 25,03 37,29 0,00 933,37
63 Posadzka z paneli podłogowych m2 168,45 42,26 0,00 7118,70
64 Trepy dębowe na schodach m2 5,5 945,00 0,00 5197,50
  Balustrady          
65 Balustrada na schodach wysokości 100 cm mb 5,9 85,82 0,00 506,34
 Suma 23627,83
  15. Okna i drzwi          
66 Okna o wymiarach ościeżnicy 118x145, 5cm szt 6 572,80 0,00 3436,78
67 Okna o wymiarach ościeżnicy 88x85, 5cm szt 1 257,76 0,00 257,76
68 Okna o wymiarach ościeżnicy 58x55, 5cm szt 2 114,56 0,00 229,12
69 Parapety zewnętrzne mb 9,3 31,05 0,00 288,77
70 Parapety wewnętrzne mb 9,3 94,00 0,00 874,20
71 Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205cm szt 3 465,00 0,00 1395,00
72 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205cm szt 4 421,00 0,00 1684,00
73 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205cm szt 1 599,00 0,00 599,00
74 Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 196, 5x236cm szt 1 1434,38 0,00 1434,38
75 Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 96, 5x236cm szt 1 1827,79 0,00 1827,79
76 Brama garażowa HORMANN N80 o wymiarach otworu 250x236 cm szt 1 919,00 0,00 919,00
77 Wyłaz strychowy o wymiarach 70x80cm (schody składane) szt 1 350,00 0,00 350,00
78 Okiennica drewniana na okno o wymiarach zew. ościeżnicy 118x145, 5cm, dwuskrzydłowa szt 4 0,00 0,00 0,00
79 Okiennica drewniana na okno o wymiarach zew. ościeżnicy 118x145, 5cm, jednoskrzydłowa, podwójna, lewa szt 1 0,00 0,00 0,00
80 Okiennica drewniana na okno o wymiarach zew. ościeżnicy 118x145, 5cm, jednoskrzydłowa, podwójna, prawa szt 1 0,00 0,00 0,00
81 Okiennica drewniana na okno o wymiarach zew. ościeżnicy 88x85, 5cm, jednoskrzydłowa, prawa szt 1 0,00 0,00 0,00
82 Okiennica drewniana na okno o wymiarach zew. ościeżnicy 58x55, 5cm, jednoskrzydłowa, lewa szt 1 107,58 0,00 107,58
83 Okiennica drewniana na okno o wymiarach zew. ościeżnicy 58x55, 5cm, jednoskrzydłowa, prawa szt 1 0,00 0,00 0,00
84 Okiennica drewniana na drzwi o wymiarach zew. ościeżnicy 196, 5x236cm, jednoskrzydłowa, lewa szt 1 1434,38 0,00 1434,38
85 Okiennica drewniana na drzwi o wymiarach zew. ościeżnicy 196, 5x236cm, jednoskrzydłowa, prawa szt 1 1434,38 0,00 1434,38
 Suma 16272,14
  16. Roboty terenowe          
86 Schody zewnętrzne m2 10,82 13,97 0,00 151,16
87 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 6,57 29,59 0,00 194,41
88 Palisady 12x12x40 cm mb 35,4 54,20 0,00 1918,68
89 Tarasy zewnętrzne m2 13,16 13,97 0,00 183,85
90 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 11,5 29,59 0,00 340,29
91 Palisady 12x2x40 cm mb 13,86 54,20 0,00 751,21
92 Podjazd do garażu m2 4,5 21,31 0,00 95,90
93 Kostka brukowa gr. 8 cm m2 4,38 34,10 0,00 149,36
94 Palisady 12x12x60 cm mb 1,05 54,20 0,00 56,91
 Suma 3841,75
          Łącznie 131502,18Firma Studio Atrium informuje, że arkusz kalkulacyjny ma jedynie charakter poglądowy i w związku z tym nie odpowiada za ewentualne pomyłki.

Drukuj