Poddasze

  pomieszczenie m2
1 hall z komunikacj± 3,95
2 pokój 25,90
3 pokój 14,20
4 łazienka 4,95
  RAZEM: 49,00

Drukuj