Orientacyjne koszty budowy

Stan surowy otwarty 102300.0 zl
Stan zerowy 29300.0 zł
Wykończenie zewnętrzne 39800.0 zł
Stan sturowy zamknięty 49800.0 zł
Instalacje sanitarne 32100.0 zł
Instalacje elektryczne 9300.0 zł

Drukuj