Orientacyjne koszty budowy

Dzięki prezentowanemu poniżej kosztorysowi można dość dokładnie zorientować się w koszcie realizacji projektu, ponieważ podane ceny są w pełni realne. Zestawienie zawiera obmiary najważniejszych elementów budynku wraz z ceną netto materiałów potrzebnych do wybudowania budynku do

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zakupem kosztorysu szczegółowego, oferujemy dwa rodzaje kalkulacji:

  • kosztorys podstawowy, który zawiera zestawienie obmiarów materiałów budowlanych oraz zestawienie robót i sprzętu potrzebnych do realizacji budynku do stanu surowego otwartego;
  • kosztorys rozszerzony, zawierający rozbudowane zestawienia wszystkich działów kosztorysowych z wyszczególnieniem nakładów, przedmiarem robót, kosztów jednostkowych, robocizny, materiałów oraz sprzętu wraz z podsumowaniem po każdym etapie kosztorysowym; wraz z kosztorysem rozszerzonym oferujemy konsultację doradcy regionalnego firmy MULTI.


Opis robótJ.m.Ilość
Stan "zero"

Usunięcie ziemii (humusu)379.00
Wykopy liniowe128.00
Ławy i stopy fundamentowe13.00
Ściany fundamentowe18.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie146.00
Parter

Ściany nośne zewnętrzne129.00
Ściany nośne wewnętrzne53.00
Ściany działowe61.00
Stropy

Strop nad parterem146.00
Kominy

Kominy spalinowem12.00
Kominy wentylacyjnem24.00
Dach

Konstrukcja dachu (więźba)12.00
Pokrycie dachu (dachówka)299.00
Orynnowaniem74.00
Rury spustowem15.00
Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 110 655zł do 127 253zł

Drukuj