Orientacyjne koszty budowy

Nr. Opis robót Wartość
1 Stan surowy 211832,47
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe 46874,02
1.2 Konstrukcja parteru ze stropem 34440,65
1.3 Stal zbrojeniowa dla całego budynku 9012,89
1.4 Konstrukcja poddasza 15858,57
1.5 Konstrukcja i pokrycie dachów 56818,10
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych 9029,48
1.7 Elewacja i roboty zewnętrzne 28686,68
1.8 Tarasy na gruncie 11112,06
2 Wykończenie 67399,22
2.1 Oblicowania ścian i sufitów 37644,66
2.2 Podłogi i posadzki 25584,22
2.3 Stolarka wewnętrzna 4170,34
  Ogółem kosztorys * 279231,69
  *cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci

Drukuj