Orientacyjne koszty budowy

Nr. Opis robót Wartość
1 Stan surowy 180612,05
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe wraz z konstrukcją piwnic 50612,04
1.2 Konstrukcja parteru ze stropem 37497,79
1.3 Konstrukcja poddasza 23251,52
1.4 Konstrukcja i pokrycie dachu 31740,44
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych 10946,96
1.6 Elewacja i roboty zewnętrzne 14573,41
1.7 Tarasy na gruncie 11989,88
2 Wykończenie 69636,86
2.1 Oblicowania ścian i sufitów 43790,00
2.2 Podłogi i posadzki 18299,78
2.3 Stolarka wewnętrzna 7547,08
  Ogółem kosztorys * 250248,91
  *cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci

Drukuj