Orientacyjne koszty budowy

Nr. Opis robót Wartość
1 Stan surowy 212729,93
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe 51499,14
1.2 Konstrukcja parteru ze stropem 59468,97
1.3 Konstrukcja poddasza 8634,81
1.4 Konstrukcja i pokrycie dachu 67853,87
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych 9433,34
1.6 Elewacja i roboty zewnętrzne 10390,42
1.7 Tarasy na gruncie 5449,38
2 Wykończenie 55649,49
2.1 Oblicowania ścian i sufitów 28862,45
2.2 Podłogi i posadzki 22364,20
2.3 Stolarka wewnętrzna 4422,85
  Ogółem kosztorys * 268379,42
  *cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci

Drukuj