Orientacyjne koszty budowy

Nr. Opis robót Wartość
1 Stan surowy 205835,96
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe wraz z konstrukcją piwnic 36224,03
1.2 Konstrukcja parteru ze stropem 55388,82
1.3 Konstrukcja poddasza 13836,81
1.4 Konstrukcja i pokrycie dachu 42042,92
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych 16199,40
1.6 Elewacja i roboty zewnętrzne 33050,44
1.7 Tarasy na gruncie 9093,53
2 Wykończenie 76683,94
2.1 Oblicowania ścian i sufitów 44102,45
2.2 Podłogi i posadzki 23035,28
2.3 Stolarka wewnętrzna 9546,21
  Ogółem kosztorys * 282519,90
  *cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci

Drukuj