Proponowane materia造

圭iany zewn皻rzne:
gr. 41 cm, warstwowe
Dach:
dwuspadowy o nachyleniu 20 stopni, wi您ary stalowe kratowe W-101lub drewniane W-103

Drukuj