Proponowane materiały

Fundamenty - wylewane betonowe.
Ściany zewnętrzne - z cegły wapienno-piaskowej
Strop - typu Teriva.
Dach -  dwuspadowy krokwiowo-jętkowy .
Pokrycie - dachówka blaszana lub dachówka ceramiczno-metalowa.

Drukuj