Proponowane materiały

Fundamenty - betonowe
Šciany nadziemia - cegła wap.-piask.  grub. 25 cm spoinowana
Dach - (wersja I) drewniany, krokwiowy, jednospadowy
(wersja II) płytki korytkowe żelbetowe kryte dachówk± bitumiczn±

Drukuj