Orientacyjne koszty budowy

Dzięki prezentowanemu poniżej kosztorysowi można dość dokładnie zorientować się w koszcie realizacji projektu, ponieważ podane ceny są w pełni realne. Zestawienie zawiera obmiary najważniejszych elementów budynku wraz z ceną netto materiałów potrzebnych do wybudowania budynku do

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zakupem kosztorysu szczegółowego, oferujemy dwa rodzaje kalkulacji:

  • kosztorys podstawowy, który zawiera zestawienie obmiarów materiałów budowlanych oraz zestawienie robót i sprzętu potrzebnych do realizacji budynku do stanu surowego otwartego;
  • kosztorys rozszerzony, zawierający rozbudowane zestawienia wszystkich działów kosztorysowych z wyszczególnieniem nakładów, przedmiarem robót, kosztów jednostkowych, robocizny, materiałów oraz sprzętu wraz z podsumowaniem po każdym etapie kosztorysowym; wraz z kosztorysem rozszerzonym oferujemy konsultację doradcy regionalnego firmy MULTI.


Opis robótJ.m.Ilość
Stan "zero"

Usunięcie ziemii (humusu)231.00
Wykopy liniowe94.00
Ławy i stopy fundamentowe8.00
Ściany fundamentowe22.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie139.00
Parter

Ściany nośne zewnętrzne115.00
Ściany nośne wewnętrzne7.00
Ściany działowe97.00
Stropy

Strop nad parterem141.00
Kominy

Kominy spalinowem14.00
Kominy wentylacyjnem24.00
Dach

Konstrukcja dachu (więźba)10.00
Pokrycie dachu (dachówka)230.00
Orynnowaniem62.00
Rury spustowem11.00
Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 74 209zł do 85 341zł

Drukuj